Opinie o Nas
PLN
EUR
RUB
USD
Regulamin
Regulamin obowiązujący w sklepie internetowym www.eBart.pl
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady dokonywania zakupów produktów wystawionych w sklepie internetowym ebart.pl. 
1. Definicje.
 1. Sprzedający – Antoni Bartnik prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo-Produkcyjne BART Antoni Bartnik z siedzibą w Białymstoku, ul. Wasilkowska 67, 15-118 Białystok, NIP 9660608043, REGON 050063770, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki e-mail: esklep@ebart.pl, Tel. 85 675 06 17 fax: 85 675 06 19.
 2. Sklep – sklep internetowy ebart.pl prowadzony przez Sprzedającego pod adresem www.ebart.pl.
 3. Klient – podmiot, który złożył Zamówienie zgodnie z Regulaminem. 
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Towar – każdy produkt opisany i oznaczony Ceną w Sklepie.
 6. Cena – pieniężna wartość Towaru uwzględniająca podatek VAT.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Klienta Sprzedającemu zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 8. Użytkownik – podmiot zakładający oraz posiadający indywidualne Konto.
 9. Konto – konto określone unikalnym identyfikatorem(loginem) oraz hasłem zakładane przez Użytkownika w czasie rejestracji. 
 10. Usługa prowadzenia konta – nieodpłatna usługa świadczona przez Sprzedającego na rzecz Klienta droga elektroniczną na zasadach opisanych w Regulaminie.
 11. Umowa prowadzenia Konta – umowa zawarta pomiędzy Sprzedającym a Użytkownikiem, na mocy której Sprzedający świadczy na rzecz Użytkownika Usługę prowadzenia konta. 
2. Umowa prowadzenia Konta.
 1. W celu złożenia Zamówienia Klient może skorzystać z Usługi prowadzenia konta. 
 2. Celem założenia Konta Użytkownik rejestruje się za pośrednictwem dostępnego na stronie internetowej Sklepu formularza. 
 3. Niezwłocznie po otrzymaniu formularza rejestracyjnego Sprzedający przesyła Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w formularzu, wiadomość zawierającą link służący do aktywacji Konta oraz Regulamin. Użytkownik powinien dokonać aktywacji Konta w ciągu 7 dniod otrzymania wiadomości. Jeżeli w podanym czasie Użytkownik nie aktywuje Konta, koniecznym będzie rozpoczęcie procesu rejestracji na nowo.
 4. Aktywacja Konta jest jednocześnie oświadczeniem o akceptacji otrzymanego od Sprzedającego Regulaminu.
 5. Z chwilą aktywacji Konta (pierwszego logowania) dochodzi do zawarcia Umowy prowadzenia konta. 
 6. Założenie Konta przynosi wiele korzyści takich jak np. dostęp do historii realizowanych zakupów, brak konieczności wprowadzania danych przy każdym Zamówieniu, brak konieczności akceptacji Regulaminu każdorazowo przy składaniu Zamówienia.
 7. Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy prowadzenia Konta w każdym czasie. W celu rozwiązania Umowy prowadzenia konta Użytkownik powinien dokonać dezaktywacji Konta poprzez usunięcie Konta w profilu Klienta. 
 8. Z chwilą dezaktywacji Konta dochodzi do rozwiązania Umowy prowadzenia konta. 

3. Składanie Zamówienia oraz zawarcie umowy. 
 1. Zamieszczona na stronie internetowej Sklepu informacja o Towarze wraz z Ceną nie stanowi oferty w rozumieniu art. 543 KC, a jedynie zaproszenie do składania ofert. 
 2. Aby zamówić Towar dostępny w Sklepie można założyć Konto (według procedury opisanej w pkt 2) lub złożyć Zamówienie bez zakładania Konta wypełniając dostępny na stronie internetowej Sklepu formularz Zamówienia podając wymagane do realizacji Zamówienia dane oraz akceptując Regulamin. Sprzedający zastrzega prawo do telefonicznej weryfikacji wybranych Zamówień. 
 3. Zamówienia można składać również telefonicznie pod numerem telefonu: (085) 6750 617 wew. 25, (085) 6750 619 wew. 25 lub +48 883 359 873 zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient. 
 4. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta Sprzedający przesyła Klientowi drogą elektroniczną potwierdzenie złożenia Zamówienia. 
 5. Wraz z potwierdzeniem złożenia Zamówienia Klient otrzymuje Regulamin. 
 6. Podstawą realizacji Zamówienia jest zaakceptowanie przez Klienta warunków Regulaminu. 
 7. W przypadku gdy Zamówienie może zostać zrealizowane Sprzedający wysyła Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzenie realizacji Zamówienia. 
 8. Umowa zostaje zawarta z chwilą, gdy Klient otrzyma od Sprzedającego e-maila potwierdzającego przyjęcie Zamówienia do realizacji. 
 9. W przypadku złożenia błędnego Zamówienia prosimy o jak najszybszy kontakt z administratorami Sklepu. Korekty do swojego Zamówienia można wprowadzić tylko przed momentem zawarcia umowy. O każdej zmianie statusu realizacji Zamówienia Klient będzie również powiadamiany za pomocą wiadomości e-mail.
4. Warunki dostawy.
 1. Dostępność w magazynie oraz ewentualny czas sprowadzenia towaru do magazynu są wyświetlane przy każdym Towarze. Przesyłka dociera do Klienta zwykle następnego dnia od wysyłki w godzinach od 9:00 do 17:00 w zależności od wybranej formy dostawy. Większość Zamówień realizujemy w ciągu 1-5 dni roboczych. W zależności od dostępności i popularności Towaru czas realizacji może się nieco wydłużyć o czym Klient zawsze jest informowany. W przypadku gdy Klientem jest Konsument termin realizacji Zamówienia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego Zamówienia, chyba, że strony określą inny termin realizacji Zamówienia. Wysyłki nadawane w piątek docierają w poniedziałek. Na specjalne życzenie zamówiony Towar może zostać dostarczony w sobotę, lecz usługa ta jest dodatkowo płatna. Dodatkowo płatne są również usługi dostawy w godzinach przekraczających godziny standardowych doręczeń. Dodatkowa płatność zostaje każdorazowo uzgodniona z Klientem. Realizacja Zamówienia dotyczy obszaru Polski.
 2. W przypadku gdy Klient jest Konsumentem wraz z Towarem otrzymuje pisemne potwierdzenie zawarcia umowy. 

 

5. Bezpieczeństwo przesyłkiTowary, które zostaną zamówione będą doręczone wprost do firmy lub mieszkania Klienta sprawdzoną przez Sprzedającego firmą kurierską DPD. Zamówiony Towar jest wysyłany w oryginalnym opakowaniu i w dodatkowym opakowaniu zabezpieczającym Towary w czasie transportu. Klienci niebędący Konsumentami są zobowiązaniodbierać Towar według następujących instrukcji:

1. Klient przed przybyciem kuriera powinien przygotować narzędzie w celu otwarcia opakowania z zamówionym Towarem.
2. Jeśli w trakcie zamawiania Klient wybrał opcję płatności “gotówka przy odbiorze” należy przygotować kwotę do zapłaty.
3. Po przyjeździe kuriera należy pokwitować i opłacić przesyłkę (jeśli nie była opłacona wcześniej przelewem). W obecności kuriera sprawdzić jej stan zewnętrzny, rozpakować i sprawdzić stan oraz kompletację zawartości.
4. Jeżeli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości typu: uszkodzenia mechaniczne, niezgodność kompletacji, należy zażądać od kuriera sporządzenia protokołu szkody. W protokole zawrzeć należy:- informacje o oznaczeniach ostrzegawczych na zewnątrz opakowania( czy były- nalepki “ostrożnie szkło”, “góra dół”, taśma klejąca lub firmowa)- informacje o zabezpieczeniu przesyłki z zewnątrz i wewnątrz opakowania(karton, wypełnienie)- informacje o uszkodzeniach(które elementy i w jaki sposób zostały uszkodzone)
5. Zaistniałe zdarzenie należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie i przesłać kopię protokołu szkody (fax'em lub pocztą) do nadawcy .
6. W przypadku prawidłowo sporządzonego protokołu gwarantujemy naprawę szkody w najszybszym możliwie terminie. Przeważnie są to 3 dni robocze od otrzymania protokołu przez Sprzedającego. 

 Uprzejmie prosimy, aby Klienci będący Konsumentami starali się również przestrzegać ww. zasad odbioru od przewoźnika. Jeżeli uszkodzenia albo braki Towaru zostaną stwierdzone po rozpakowaniu paczki, kiedy kurier nie będzie już obecny, prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny z kurierem i wezwanie go w celu spisania protokołu. Takie działanie znacznie ułatwi nam procedurę reklamacyjną.

6. Koszty przesyłki.

Dostępne formy dostawy i związane z nimi koszty podane są przed złożeniem Zamówienia w zakładce Koszty dostawy oraz poniżej:

Cennik wysyłki

Koszt wysyłki Firmą kurierską DPD (przesyłki doręczane są następnego dnia roboczego od momentu nadania, paczki są ubezpieczone, możliwe jest śledzenie losów przesyłki poprzez stronę WWW)
- przedpłata na konto - 15 zł
- płatność przy odbiorze - 20 zł

Dla zamówień których wartość przekracza 1000 zł, koszt transportu wynosi 0 zł (nie dotyczy drabin o długości powyżej 2 metrów)

Koszt wysyłki drabin o długości transportowej powyżej 2 metrów (cena dotyczy wysyłki 1 sztuki drabiny o długości zawartej w przedziale od 2 do 3 metrów): 

-przedpłata na konto – 130 zł
- płatność przy odbiorze – 135 zł

Koszt wysyłki drabin o długości transportowej powyżej 3 metrów (cena dotyczy wysyłki 1 sztuki drabiny o długości zawartej w przedziale od 3 do 4 metrów):

- przedpłata na konto - 240 zł
- płatność przy odbiorze – 245 zł

7. Warunki płatności.

Naszym Klientom zapewniamy szeroki wybór form płatności:

- "Gotówka przy odbiorze" czyli opłacenie przesyłki przy odbiorze prosto do rąk kuriera dostarczającego przesyłkę.

- "Przelew dowolny" - jeśli Klient wybrał tę formę płatności, wpłaca na konto PHUP BART kwotę za towar w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy. W razie braku wpłaty w tym terminie Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 15 dni od dnia jej zawarcia. Płatności PRZELEW DOWOLNY prosimy kierować na konto:

Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie
37 8099 0004 0015 5797 2000 0010

Dane:

PHUP BART Antoni Bartnik
ul. Wasilkowska 67
15-118 Białystok

W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko osoby zamawiającej oraz numer Państwa Zamówienia jaki otrzymacie po złożeniu Zamówienia.

- "Odbiór osobisty" – klient odbiera zamówiony Towar po wcześniejszym uzgodnieniu w siedzibie firmy. Należność za zakupiony Towar reguluje w momencie jego odbierania.

8. Warunki gwarancji. 

Wszystkie Towary w sklepie www.eBart.pl posiadają gwarancję. Gwarancja i sposób jej realizacji jest zależny od warunków ustalonych przez konkretnego producenta. Precyzyjne warunki gwarancji określone są na stronie internetowej ebart.pl w zakładce Warunki gwarancji. 

9. Jakość produktów.

Wszystkie sprzedawane w sklepie internetowym www.eBart.pl Towary są oryginalne, nowe i pełnowartościowe. Pochodzą z legalnych źródeł. Wszystkie posiadają gwarancję określoną przez producenta. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi rzeczy wolnych od wad. 

10. Ochrona danych osobowych.

Klient przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia Konta (w przypadku dokonania przez klienta rejestracji) oraz w celu realizacji umowy sprzedaży, w tym przede wszystkim przyjęcia Zamówienia, wysyłki zamówionego Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej (odbiorcy danych), zafakturowania zamówionego Towaru, rozpatrywania reklamacji. 

Klient przyjmuje do wiadomości, że: 
 1. Administratorem jego danych osobowych jest Antoni Bartnik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Produkcyjne „BART” Antoni Bartnik z siedzibą w Białymstoku, ul. Wasilkowska 67, 15-118 Białystok, NIP 966-060-80-43, REGON 050063770
 2. ma prawo dostępu do swoich danych w celu ich kontroli weryfikacji;
 3. ma prawo wystąpienia w formie pisemnej do Administratora danych o usunięcie swoich danych osobowych;
 4. udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.
Rozesłanie informacji promocyjnych dotyczących produktów i sklepu www.eBart.pl odbywa się tylko i wyłącznie osobom które wyraziły na to zgodę. 

Przekazane Sprzedającemu dane osobowe są traktowane zgodnie z wymaganiami polskiego prawa w zakresie OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. 

11. Odpowiedzialność Sprzedającego. 

Właścicielem sklepu www.eBart.pl jak także podmiotem odpowiedzialnym za jego działanie jest:
PHUP BART Antoni Bartnik
ul. Wasilkowska 67
15-113 Białystok
NIP 966-060-80-43
REGON 050063770

wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki. 

W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami odpowiedzialność firmy PHUP BART Antoni Bartnik ogranicza się tylko i wyłącznie do odpowiedzialności za Towar. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami nie odpowiadamy również za szkody pośrednie związanie z opóźnieniem w dostawie bądź niemożliwością dostarczenia zamówionego Towaru. 

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia, złożonego przez Klienta niebędącego Konsumentem, bez podania przyczyn. 


12. Reklamacje.

 1. Wszelkie reklamacje związane z Umową prowadzenia konta można zgłaszać do Sprzedającego: 
PHUP BART Antoni Bartnik
ul. Wasilkowska 67
15-118 Białystok
Nr tel: 85 6750 617 wew 25
     85 6750 619 wew 25
Nr kom: +48 883 359 873 
e-mail: esklep@ebart.pl
Fax: 85 6750 617 wew 11

Reklamacje rozpatrywane są w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Sprzedającego zgłoszenia reklamacji. 

 1. W przypadku gdy zakupiony przez Klienta Towar ma wadę należy zgłosić ten fakt do Sprzedającego: 

PHUP BART Antoni Bartnik
ul. Wasilkowska 67
15-118 Białystok
Nr tel: 85 6750 617 wew 25
     85 6750 619 wew 25
Nr kom: +48 883 359 873 
e-mail: esklep@ebart.pl
Fax: 85 6750 617 wew 11


Wszelką ewentualną korespondencję w sprawie reklamacji prosimy kierować na powyższy adres.

 1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać żądanie Klienta. Zgłoszenie powinno być podpisane oraz zawierać aktualne dane Klienta. 
 2. Sprzedający ustosunkowuje się do żądania Klienta w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji. 
 3. Wadliwy Towar uprzejmie prosimy odsyłać na adres Sprzedającego: 
Antoni Bartnik prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo-Produkcyjne BART Antoni Bartnik z siedzibą w Białymstoku, ul. Wasilkowska 67, 15-118 Białystok
 1. W przypadku nieuwzględnienia przez Sprzedającego roszczeń Klienta związanych z wadliwością zakupionego Towaru, Klientowi (poza możliwością dochodzenia swoich roszczeń przed sądem) przysługuje również prawo skorzystania z pomocy odpowiednich, wyznaczonych do spraw ochrony konsumentów organów, w tym między innymi do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Praw Konsumentów lub Inspekcji Handlowej zobowiązanych do udzielania konsumentom bezpłatnej pomocy w zakresie przewidzianym przepisami prawa. W celu uzyskania odpowiedniej pomocy należy zgłosić się do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Konsumenta. Konsument ma prawo również do skorzystania z możliwości polubownego dochodzenia swoich roszczeń przed właściwym Sądem Polubownym Sądem Konsumenckim tworzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej składając w tym celu do sądu wniosek o rozpatrzenie sporu między konsumentem a przedsiębiorcą. 
13. Odstąpienie od umowy.
 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostarczenia Towaru do Konsumenta. 
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient będący Konsumentem musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z możliwości odstąpienia od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej Sprzedający prześle Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 5. Oświadczenia wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej należy kierować na adres: esklep@ebart.pl
 6. Oświadczenia wysyłane za pośrednictwem faxu należy kierować na numer: 85 675 06 19 
 7. Oświadczenia wysyłane za pośrednictwem poczty należy kierować na adres: 
Antoni Bartnik prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo-Produkcyjne BART Antoni Bartnik z siedzibą w Białymstoku, ul. Wasilkowska 67, 15-118 Białystok.
 1. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby Klient będący Konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy prze upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
 2. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumentaw pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 
 3. Zwracany Towar należy odesłać Sprzedającemu na adres:
PHUP BART Antoni Bartnik
ul. Wasilkowska 67
15-118 Białystok

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.
 1. Konsument musi ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszty odesłania Towaru do Sprzedającego). W przypadku gdy zwracany przez Konsumenta Towar nie może być zwrócony w zwykłym trybie za pośrednictwem poczty maksymalne koszty bezpośredniego zwrotu Towaru są uzależnione od wybranego przez Konsumenta sposobu zwrotu Towaru, w tym w przypadku korzystania z firm kurierskich wynikają one z cenników usług oferowanych przez tego rodzaju firmy. 
 2. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. . 
 3. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. 
14. Postanowienia końcowe.
 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.
 2. Wszelkie zamieszczone w www.eBart.pl znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli, w sklepie www.eBart.pl zostały umieszczone w celach informacyjnych.
 3. Sklep www.eBart.pl nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonane przez producenta w kompletacji, zmianie kolorystyki oraz za drobne różnice w parametrach urządzeń. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.
 4. Sprzedający porozumiewa się z Klientem drogą pocztową, za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub za pośrednictwem faxu. Klient może porozumiewać się ze Sprzedającym drogą pocztową, za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub za pośrednictwem faxu (wszystkie dane teleadresowe podane są w postanowieniach ogólnych Regulaminu – definicji Sprzedającego). 
 5. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z portalu są następujące:
 1. połączenie z siecią Internet,
 2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www.
 1. Użytkownika/Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 
 2. Postanowienia Regulaminu określające uprawnienia lub obowiązki Klienta sprzecznie z prawami Konsumentów wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub też naruszające interesy Konsumentów, nie dotyczą Konsumentów.Załącznik nr 1 do Regulaminu: 

formularz_odstąpienia_od_umowy_regulamin.odt
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: 

Antoni Bartnik prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo-Produkcyjne BART Antoni Bartnik z siedzibą w Białymstoku, ul. Wasilkowska 67, 15-118 Białystok

Ja/My (*)………………………………………………………….. niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy………………………………………………………………………/umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)                                                                    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)


Adres konsumenta(-ów)                                         Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

                                                                                                                 Data

 


(*) niepotrzebne skreślić